Αρχική
Προφίλ
Προϊόντα
Παραγγελίες
Επικοινωνία
 
ENGLISH VERSION
 
Ανδρέας Δοργιομανωλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
Κρητικά Κεραμικά - Τα προϊόντα μας
γλαστρες
Κωδικός : D50
Ονομασία : Zonarati
Διαστάσεις : 60 x 60 cm
    50 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D51
Ονομασία : Exara
Διαστάσεις : 60 x 60 cm
    50 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
    75 x 75 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D52
Ονομασία : Roumbaki
Διαστάσεις : 60 x 60 cm
    50 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D53
Ονομασία : Glastra
Διαστάσεις : 60 x 65 cm
    50 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D54
Ονομασία : Monahou
Διαστάσεις : 60 x 65 cm
    50 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
    30 x 30 cm
    20 x 20 cm
    75 x 75 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D55
Ονομασία : Stamna
Διαστάσεις : 95 x 60 cm
    65 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   50 x 35 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D56
Ονομασία : Brika
Διαστάσεις : 95 x 60 cm
    65 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   50 x 35 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D57
Ονομασία : Milatos
Διαστάσεις : 100 x 70 cm
    75 x 60 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D58
Ονομασία : Pithos
Διαστάσεις : 100 x 65 cm
    90 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   70 x 45 cm
    50 x 35 cm
    30 x 25 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D59
Ονομασία : Tzara
Διαστάσεις : 80 x 70 cm
    70 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   55 x 45 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D60
Ονομασία : Koronios
Διαστάσεις : 90 x 75 cm
    70 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   60 x 55 cm
    50 x 45 cm
    40 x 30 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D61
Ονομασία : Bala
Διαστάσεις : 90 x 75 cm
    70 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   60 x 55 cm
    50 x 45 cm
     
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D62
Ονομασία : Pithari
Διαστάσεις : 110 x 75 cm
    100 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   90 x 65 cm
    70 x 45 cm
    50 x 35 cm
    40 x 30 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D63
Ονομασία : Fotistiko
Διαστάσεις : 100 x 70 cm
    75 x 65 cm
<-- μεγέθυνση   60 x 55 cm
     
     
     
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D64
Ονομασία : Fotis
Διαστάσεις : 55 x 48 cm
    75 x 60 cm
<-- μεγέθυνση   48 x 40 cm
    35 x 35 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D65
Ονομασία : Amforeas
Διαστάσεις : 85 x 55 cm
    65 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D66
Ονομασία : Pelagia
Διαστάσεις : 65 x 40 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D67
Ονομασία : Vazo
Διαστάσεις : 68 x 55 cm
    50 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D68
Ονομασία : Mistato
Διαστάσεις : 50 x 40 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D69
Ονομασία : Boukali
Διαστάσεις : 80 x 40 cm
    65 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D70
Ονομασία : Sagre
Διαστάσεις : 80 x 40 cm
    65 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D71
Ονομασία : Knossos
Διαστάσεις : 70 x 50 cm
    50 x 40 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D72
Ονομασία : Voni
Διαστάσεις : 70 x 50 cm
    50 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
     
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D73
Ονομασία : Bogiatzo-
pitharo
Διαστάσεις : 150 x 60 cm
    100 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   70 x 42 cm
    50 x 35 cm
    130 x 55 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D74
Ονομασία : Solina
Διαστάσεις : 55 x 35 cm
    38 x 35 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D75
Ονομασία : Tetrahero
Διαστάσεις : 82 x 63 cm
    65 x 45 cm
<-- μεγέθυνση   50 x 35 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D76
Ονομασία : Koniko
Διαστάσεις : 75 x 55 cm
    55 x 38 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 40 cm
     
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D77
Ονομασία : Lekanida
Διαστάσεις : 60 x 15 cm
    50 x 15 cm
<-- μεγέθυνση   40 x 10 cm
    30 x 10 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D78
Ονομασία : Tepsi
Διαστάσεις : 40 x 15 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D79
Ονομασία : Vasiliko-
glastra
Διαστάσεις : 20 x 33 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D80
Ονομασία : Fidati
Διαστάσεις : 50 x 45 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D81
Ονομασία : Panos
Διαστάσεις : 35 x 39 cm
    39 x 50 cm
<-- μεγέθυνση   50 x 50 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D82
Ονομασία : Glastraki
Διαστάσεις : 40 x 45 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D83
Ονομασία : Thrapsano
Διαστάσεις : 40 x 45 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D84
Ονομασία : Anthodesmi
Διαστάσεις : 35 x 40 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : D85
Ονομασία : Plake
Διαστάσεις : 30 x 35 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A1
Ονομασία : Pitharaki
Διαστάσεις : 30 x 25 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A2
Ονομασία : Stamnaki
Διαστάσεις : 30 x 25 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A3
Ονομασία : Kaspo
Διαστάσεις : 20 x 33 cm
    15 x 20 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A4
Ονομασία : Koronaki
Διαστάσεις : 30 x 25 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A5
Ονομασία : Roumpaki
Διαστάσεις : 30 x 30 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A6
Ονομασία : Eri
Διαστάσεις : 20 x 30 cm
    15 x 20 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A7
Ονομασία : Nikos
Διαστάσεις : 20 x 33 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A8
Ονομασία : Eleni
Διαστάσεις : 20 x 13 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A9
Ονομασία : Manolis
Διαστάσεις : 20 x 13 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A10
Ονομασία : Klisti
Διαστάσεις : 28 x 37cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A11
Ονομασία : Kriti
Διαστάσεις : 34 x 30 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A12
Ονομασία : Sfaira
Διαστάσεις : 45 x 42 cm
    33 x 33 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A13
Ονομασία : Sofia
Διαστάσεις : 11 x 20 cm
    14 x 27 cm
    22 x 45 cm
<-- μεγέθυνση   18 x 36 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A14
Ονομασία : Giorgis
Διαστάσεις : 29 x 37 cm
    40x50x50 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A15
Ονομασία : Zartiniera
Διαστάσεις : 32x37x62 cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A16
Ονομασία : Piatela
Διαστάσεις : 25 x 67 cm
    21 x 52 cm
<-- μεγέθυνση   18 x 37 cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A17
Ονομασία : Φαιστός
Διαστάσεις : 25 x 29 cm
    37 x 42 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A18
Ονομασία : Syntriváni
Διαστάσεις : 35 x 77 cm
    25 x 68 cm
    11 x 20 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A19
Ονομασία : Μινωϊκό
Διαστάσεις : 105 x 75 cm
    95 x 85 cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A20
Ονομασία : Πιάτο
Διαστάσεις : 30 x 35 x 40cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A21
Ονομασία : Σκέτο
Διαστάσεις : 35 x 35cm
    20 x 33cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A22
Ονομασία : Φραουλιέρα
Διαστάσεις : 70 x 45cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A23
Ονομασία : Α.Δ.
Διαστάσεις : 30 x 55cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A24
Ονομασία : Κουμπαράς
Διαστάσεις : 50 x 30cm
    15 x 10cm
<-- μεγέθυνση   10 x 08cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A25
Ονομασία : Φύτεμα
Διαστάσεις : 15 x 40cm
    18 x 50cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A26
Ονομασία : Ζαρτινιεράκη
Διαστάσεις : 20 x 40 x 12cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A27
Ονομασία : Ποδαράκια
  :  
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A28
Ονομασία : Παπαρούνα
Διαστάσεις : 30 x 30cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A29
Ονομασία : Λεκανιδάκι
Διαστάσεις : 12 x 42cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A30
Ονομασία : Μίνι πλακέ
Διαστάσεις : 22 x 30cm
    15 x 20cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A31
Ονομασία : Κολόνα
Διαστάσεις : 50 x 37cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A32
Ονομασία : Κύλινδρος
Διαστάσεις : 95 x 43cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A33
Ονομασία : Τσικάλη
Διαστάσεις : 15 x 25cm
    18 x 30cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A34
Ονομασία : Φωτιστικό
Διαστάσεις : 30 x 25cm
    20 x 15cm
<-- μεγέθυνση   15 x 10cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A35
Ονομασία : Εξαράκι
Διαστάσεις : 30 x 30cm
    20 x 20cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A36
Ονομασία : Κρεμαστό
Διαστάσεις : 24 x 30cm
     
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A37
Ονομασία : Pottery
Διαστάσεις : 50 x 50cm
    40 x 40cm
<-- μεγέθυνση    
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A38
Ονομασία : Απλή
Διαστάσεις : 75 x 75cm
    60 x 60cm
    50 x 50cm
<-- μεγέθυνση   38 x 40cm
γλαστρες - πυθαρια - κεραμικα
Κωδικός : A40
Ονομασία : Αυγό
Διαστάσεις : 85 x 65cm
    65 x 60cm
<-- μεγέθυνση